צרפתי בקהילה

מכתב תודה מנעמ”ת מרחב אשדוד

מכתב תודה מזהבה אלימלך

מכתב תודה מזהבה אלימלך

מכתב תודה – עמותת ידידי מרכז רפואי קפלן

מכתב-תודה---עמותת-ידידי-מרכז-רפואי-קפלן

מכתב-תודה—עמותת-ידידי-מרכז-רפואי-קפלן

מכתב-תודה – עזר-מציון

מכתב-תודה---עזר-מציון

מכתב-תודה—עזר-מציון